Fixation Disparity - הגדרה

הראיה הבינו-קולרית יכולה להתחלק לשלושה שלבים:
1. ראיה בינו-קולרית ללא FUSION (סימולטני/simultaneous)- הדמות המתקבלת משתי העיניים קיימת אבל ללא יכולת למזג לכדי תמונה אחת
2. ראיה בינו-קולרית עם FUSION. (מיזוג תמונות)
3. ראיה בינו-קולרית עם STEREOPSIS. (ראית עומק – תלת מימד).
 
על מנת שמיזוג התמונות "יעבוד" חובה על הדמות המתקבלת מרשתיות שתי העיניים להיות עם יכולת דומה ומספיקה של:
• צורה (form)
• גודל  (size)
• ניגוד (contrast)
• בהירות  (brightness)
נדב אלחלל –אופטומטריסט                                                   
אופטיקה רואים עולם 
עמק החולה 76 קאנטרי סנטר –מודיעין